Ejerudgift

Få udspecificeret ejerudgifterne

Få udspecificeret ejerudgifterne

Som boligejer er det væsentligt at sætte sig ind i alle de omkostninger, der er forbundet med at eje en bolig. Det er uanset om du får finansieret dit boligkøb, eller om lånet er betalt ud.

Det er ikke gratis at eje en bolig, hvorfor det er vigtigt at medregne de omkostninger og udgifter der vil være lige så længe du ejer en bolig. Disse udgifter kaldes for ejerudgifter. Der er nogle der forbinder det med forbrug som vand, el og varme, men det indgår ikke i de officielle ejerudgifter. Ejerudgifterne er faste, hvorfor du kan forvente at skulle betale disse opkrævninger uanset om du har lån i huset eller ej. 

Hvad er ejerudgifter?

Ejerudgifterne dækker over en række udgiftsposter, som du ikke kommer uden om. Her er det ene udgiftspost ejendomsværdiskatten. Det er en skat du betaler hvert år for at eje den grund og de bygninger som du har på grunden. Det er som udgangspunkt 1 % af den samlede værdi for grunden og bygningerne til sammen. Det bliver typisk opgjort og opkrævet sammen med din årsopgørelse. 

Herudover betaler du grundskyld som en del af ejerudgifterne til den lokale kommunerne. Den helt nøjagtige takst kan variere en smule fra den ene kommune til den anden. Der kommer dog en opkrævning 2 gange om året fra kommunen som betaling for at eje den grund der er tilknyttet kommunen. Det er vel og mærket uden at se nærmere på værdien af bygningerne derpå. 

Hvad skal du være opmærksom på ved ejerudgifterne?

Der vil være udgiftsposter som et bestemt beløb til ejerforeningen hver måned. Denne indbetaling går typisk til snerydning, affaldsordning, vedligeholdelse af fællesarealer eller som opsparing til projekter i fremtiden. Du skal også være opmærksom på at indregne ejendomsforsikringen dine faste udgifter, da det typisk er et krav for at du kan låne penge af banken. Hos https://husblog.dk/forstaa-dine-ejerudgifter-som-boligejer/, kan du læse om alt, hvad du skal være opmærksom på ved ejerudgifter.