træpiller kolding

Hvorfor bruge træpiller?

Hvorfor bruge træpiller?

editorial

Der er i de seneste årtier kommet nye varmeløsninger, som tager hensyn til ønsket om at efterlade et mindre CO2 aftryk. En af disse løsninger er træpiller. Hvorfor er det en god løsning? Hvilke fordele er der med træpiller.

Hvorfor bruge træpiller?

I forhold til et traditionelt brændefyr, giver et pillefyr større frihed. Har man et almindeligt brændefyr, skal man fyre en eller måske flere gange i døgnet. Et pillefyr kan, afhængig af dimensionerne selvfølgeligt, køre en helt uge mellem påfyldningerne. Anlægget fodrer nemlig fyret med træpiller, så der brænder en konstant flamme. Og har man et brændefyr, kan man i mange tilfælde købe et pelletsanlæg, som kan tilsluttes det eksisterende fyr. Man behøver i så fald ikke at ændre på centralvarmeanlægget og har mulighed for at skifte mellem brænde og træpiller.

image

Energistyrelsen (“Klimastatus og –fremskrivning 2021 (KF21): Brændselspriser”) forudser at prisen på biomasse, inklusiv træpiller vil ligge ret konstant frem til 2030. Derimod forventes der en større prisstigning på fossilt brændstof.

En varmepumpe er en anden løsning. Men her må man tage elpriserne i betragtning. Selv et anlæg med en høj virkningsgrad kan blive en dyr oplevelse, hvis priserne på el fortsat stiger.

Hvis du allerede har anskaffet dig et pillefyr, er det vigtigt at tænke på at købe træpiller, som kommer fra skove hvor fældede træ med garanti genplantes, så at den CO2 der frigives ved afbrænding, bindes i et nyt træ. Derfor er det an anbefale at købe træpiller fra de skandinaviske skove. Her har man styr på den slags.

MRpiller sælger gode, skandinaviske træpiller

MRpiller (https://www.mrpiller.dk/traepiller-kolding) sælger kvalitets træpiller i bland andet Kolding. Træpillerne hos MRpiller kommer fra skandinaviske skove og anbefales af Sveriges Skorstensfejerforbund. Pillerne har en lav fugtighedsindhold og en høj brændværdi. Det kan svare sig at købe træpiller af god kvalitet. Du får en højere varmeeffekt, og dit pillefyr holder længere.