Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling med individuelt sigte

Misbrugsbehandling med individuelt sigte

editorial

Et misbrug er en af de mest ulykkelige situationer, som kan ramme et menneske. Ikke nok med, at et misbrug er dyrt at vedligeholde, og at misbrugsramte ofte må gå fra hus og hjem af økonomiske årsager. Et misbrug kan også føre til, at den misbrugsramte støder alle de personer, som betyder noget i vedkommendes liv, fra sig – dels i skam over misbruget, dels for at undgå konfrontationer. Og måske også i et forsøg på at skåne de nærmeste fra det menneskelige og økonomiske forlis, som vedkommende selv lider.

En afhængighed kan antage mange former

Mange mennesker er genetisk disponeret for at udvikle en afhængighed – og et deraf følgende misbrug – af for eksempel spil, alkohol, sex, hårde eller euforiserende stoffer eller receptpligtig medicin. Selve afhængigheden opstår i det øjeblik, substansen bliver en flugtvej fra en virkelighed, som gør for ondt, og fra problemer, som virker uoverstigelige og uløselige. Om man bliver misbruger af alkohol, benzo diazepram eller hash, kommer meget an på, hvilket stof, der er tilgængeligt. Afhængigheden i sig selv har dybere liggende årsager end blot det misbrugte stof. Og derfor er det vigtigt, at et behandlingsforløb rettes imod afhængigheden og dennes rødder.

Professionel misbrugsbehandling bygger på erfaring

Hos Behandlingscenter Søby Park er samtlige behandlere og misbrugs konsulenter uddannet i håndtering af misbrug og afhængighed. Samtidig er de tilknyttede service- og omsorgs personer tidligere misbrugere – nærmere betegnet tørlagte alkoholikere. Dette betyder, at de ansatte selv har haft problemerne tæt inde på livet og kan relatere til dem, samtidig med, at de kan fungere som rollemodeller for klienterne. Behandlingscenter Søby Park er oplagt til behandling af misbrug hos personer, som har erkendt deres problem, og er klar til at tage det afgørende skridt hen imod en stoffri tilværelse. Du kan læse meget mere om misbrugsbehandling hos Behandlingscenter Søby Park på behandligscentersoebypark.dk